Високо строителство

Хидротехническо строителство

Промишлено строителство

Благоустройствена инфраструктура

Реставрационно строителство

Подземно строителство

Новини

31юли 2016

25 години в бранша

25 години опит и професионални успехи. Присъединете се към нас!

18юли 2016

Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ЖСП СТИЛ сключи Договор BG05M9OP001-1.003-0497-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

ЖСП СТИЛ

ЖСП СТИЛ е създадена на 28.12.1991 г. Опитът на компанията е във високото строителство. Изграждане на жилищни сгради, административни сгради, промишлени сгради, хотели и офис сгради с прилежащата им инфраструктура.

Прочети повече

25 години
на пазара

Професионален
екип

Kачество
на високо ниво

Интернационални
клиенти