Проекти

„Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Тича”16,гр.Шумен”

Националната програма за енергийна ефективност

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност в Шумен и Смядово