Централна пешеходна зона на град Плевен – етап I

Плевен център
Споделете в:

Описание:

Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация през 2014 г. съвместно от „ЖСП Стил” ООД  и „Експрес Гаранцион” ООД.

Изпълнена е реконструкция на централната пешеходна зона на града, включваща площад „Възраждане” с прилежащите пешеходни пространства към Военния клуб, пешеходна зона „Катя Попова” до площад „Свобода” и зоната на централния градски фонтан.

Направени са нови настилки от бетонови елементи със „заключване” тип „Einstein”. За улесняване на хората с увредено зрение  пешеходните зони са изпълнени с тактилни настилки – цвят  антрацит на светло сив фон за информация и жълт цвят за внимание.

Направени са пейки за хора с увреждания и фонтанка за вода. Увеличени са и обновени зелените площи . Фонтанът  е основно ремонтиран, нова хидроизолация, монтирани са нови струйници и осветление с водни и светлинни ефекти, монтирани са нови помпи.

Изцяло е обновено парковото осветление с нова тръбна мрежа за електрозахранване, нова осветителна автоматизирана уредба, нови стълбове и осветителни тела.

Постигната е целта на проекта – обновена, достъпна и красива градска среда.