СПЕЦИАЛИСТ ПТО

Реф. номер: TR 003

ИЗИСКВАНИЯ:
• Образование – средно или висше техническо образувание
• Отлично познаване на процесите при изпълнение на отделни видове СМР и технологията на строителството
• Владеене на език - английски
• Kомпютърна грамотност - Умения и опит при работа с Microsoft Office, AutoCAD, Project Manager, Building Manager, Internet, копирна техника
• Шофьорска книжка – кат.В
• Добри комуникативни и организационни умения, работа в екип
• Предимство е опит на позиция технически ръководител или в отдел ПТО


ОТГОВОРНОСТИ:
• Отчитане на обектите на фирмата
• Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР по обекти
• Създава и контролира графика за осъществяването на проекта
• Участие в изготвяне на договори с подизпълнители и доставчици и следи за тяхното изпълнение
• Изготвяне на оферти и количествени сметки
• Изготвя справки, отчети и документи, необходими за вътрешното отчитане на фирмата

При проявен интерес, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.   

 

За да кандидатствате по обявата моля изпратете CV.
Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.   

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Разрешените файлови формати за качване са: pdf, doc, docx, odt, zip