Строителен инженер

Реф. номер: 06-1

ИЗИСКВАНИЯ:
1.Висше образование - строителен инженер;
2.Опит в областта на жилищно и промишлено строителство, благоустройствената инфраструктура.
3.Мотивация за работа.
4.Личностни качества: организационни умения, техническа грамотност; отговорност към работата и задълженията; умение за работа в екип.
5.Шофьорска книжка.
6.Предишен опит в областта на строителството е предимство.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1.Пряко отговаря за изпълнението на договорените строително-монтажни работи на повереният му обект, чрез организация на строителния процес, пряко наблюдение на изпълнението на избраната технология и качество. 
2.Участва активно в документирането и отчитането на изпълнените строително-монтажни работи на обекта.
3.Разработва и реализира оптимална стратегия за постигане на максимална производителност на труда, целесъобразно използване на материали и други ресурси.
4.Следи за изпълнението на приетия график за строителство и своевременно предприема коригиращи действия за спазването на договорените срокове.
5.Отговаря за осигуряване на вътрешния трудов ред на площадката.
6.Води самостоятелно техническо досие на обекта, поддържа контакти и предприема срещи с проектанти, инвеститорски контрол, строителен надзор и съответните органи и контролни инстанции.
7.Изготвя графици за изпълнение на СМР по бригади, изготвя заявки и следи за качеството на получените стр. материали и суровини, както и за техния разход по време на строителството.
8.Следи, калкулира и контролира разходите на стр. обект, формира заработките на строителните работници по бригади, контролира и отчита дейността на строителните машини и използваната механизация на обекта.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Възможност за професионално развитие и заплащане, обвързано с постигнатите резултати.
- Трудов договор на пълно работно време.
- Служебен телефон.
- Отлична работна атмосфера.

За да кандидатствате по обявата моля изпратете CV.
Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Сподели:

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Разрешените файлови формати за качване са: pdf, doc, docx, odt, zip