Хидротехническо строителство

 

  • Водоснабдителни и канализационни системи
  • Изграждане на язовири - основните функции на язовирите са напоителна и водоснабдителна
  • Язовирни стени -  изграждат се на речното корито с цел да попречат на пътя на водата и да се образува изкуствено езеро
  • Пречиствателни станции
  • Укрепване на речни, морски брегове и свлачища - в следствие на различни природни явления и климатични влияния, големи земни маси губят цялостта си, което води до образуване на свлачища. За щастие, свлачищата  нямат внезапен характер и могат да бъдат предвидени и предотвратени с технически средства
  • Корекции на реки - отводнителните системи и корекции на реки се правят с цел отклоняване и пренасочване на пътя на водата, когато има вероятност да засегне недвижима собственост или носи друга заплаха. Използват се различни начини за отводняване и отклоняване на водния поток

 

 

 

 

Споделете в: