История

Строителна компания, основана през 1991 г., от Стефан Начев, Жана Маркова и Петър Янков, с основен предмет на дейност строителство на сгради и съоръжения. В началото тя функционира като малка фирма с тясно специализирана дейност – извършване на строително-ремонтни работи. С времето компанията става все по – устойчива и успешна, спектърът на дейността се разширява, а нашият екип доказва своята всеотдайност към работата и мотивация за развитие, като определят мястото ни на лидери на утрешния ден. Ние непрестанно успяваме да приемем и отговорим на всички предизвикателства в силно конкурентния и динамичен бизнес сектор.

От 1997 г. до днес компанията се занимава с предприемаческа дейност. Строи разнообразни жилищни и търговски сгради. И сега това е основен дял от строителната програма.

През 2000 г. „ЖСП СТИЛ“ ООД стъпва и на европейския пазар в Германия, чрез изпълнението на стоманобетонни конструкции на сгради. За изминалите години се утвърдихме в бранша като надежден партньор и реализирахме редица проекти в страната и чужбина.

През 2008 г. се ориентираме към изпълнение на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

За изминалите години се утвърдихме в бранша като надежден партньор и реализирахме редица проекти с регионално и национално значение.

Постижения

От създаването си до днес „ЖСП СТИЛ“ бележи непрекъснат ръст в развитието си. За своята дългогодишна история са изпълнени над 60 сгради в България и Германия, 50 проекта за обществено ползване и редица съоръжения в областта на хидротехническото и подземното строителство.

 
Споделете в: