ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 001

Заглавна новини Европейска програма
Споделете в:

24 октомври 2016

„Закупуване на оборудване, необходимо за създаването на новите работни места в „ЖСП – СТИЛ” ООД” във връзка със сключен Договор BG05M9OP001-1.003-0497 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Изтегли Документацията