Многофамилна жилищна сграда

Година на започване: 2020 zhilishtna-sgrada-shumen
Етап на готовност
Откриване на строителна площадка/Акт 2
Изкопни дейности
Груб строеж
Акт 14
Довършителни работи
Външна фасада
Приключване на строителство/Акт 15
Разрешение за ползване/Акт 16
Споделете в:

Наименование на проекта: Многофамилна жилищна сграда с офиси

Предназначение: Смесено предназначение – жилищна и адмиистративна част

Местоположение: гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий”

Срок за изпълнение: 12 месеца

Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж, довършителни работи