Изпълнение и проектиране на СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Петър Берон”

Година на започване: 2018 Obshtestvena porachka, Petar Beron
Етап на готовност
Откриване на строителна площадка/Акт 2
Изкопни дейности
Груб строеж
Акт 14
Довършителни работи
Външна фасада
Приключване на строителство/Акт 15
Разрешение за ползване/Акт 16
Споделете в:

Наименование на проекта: „Изпълнение и проектиране на СМР във връзка с националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на общ. Шумен” по частта „Изпълнение и проектиране на СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Петър Берон”

Предназначение: Обществена поръчка

Местоположение: гр. Шумен, ул. „Петър Берон”

Срок за изпълнение: 6 месеца

Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител