Общинска администрация и младежки културен център в с. Хитрино

Година на започване: 2019 obshtestvena-poruchka-hitrino
Етап на готовност
Откриване на строителна площадка/Акт 2
Изкопни дейности
Груб строеж
Акт 14
Довършителни работи
Външна фасада
Приключване на строителство/Акт 15
Разрешение за ползване/Акт 16
Споделете в:

Извършване на основен ремонт и енергоефективна  рехабилитация на сградите на общинска администрация и младежки културен център, разположени в урбанизираната територия на село Хитрино, община Хитрино. Възложител на проекта е община Хитрино. Сградите са строени през 60 – те и 70 – те години на XX век. Функционират като сгради на общинската администрация – общинска публична собственост. Ресторант, аптека и общински народен съвет са част от съставляващите помещения на сградите, ситуирани в централната част на населеното място. Строежът представлява IV – та категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „Б” от ЗУТ. Някои от основните изпълнени дейности са: основен ремонт и реконструкция, възстановяване, оборудване, внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите и други. Проектът е завършен през 2020 г.