Зони за отдих и забавления в град Шумен

Година на започване: 2018 Stroitelno-montajni raboti
Споделете в:

Възложител на обществената поръчка е община Шумен, а предметът й са пътно – строителни работи, свързани с отстраняване на проблеми /чрез изграждане на нови/ по тротоарите на улиците, оформление на зони за отдих и забавления на територията на Община Шумен и РСМР за пренареждане на паважна настилка на ул. „Цар Освободител” в град Шумен. Част от извършените ремонтни и строително - монтажни работи включват: изграждане на тротоари с асфалтобетон и възстановяване на тротоарна настилка, полагане на настилка от трошен камък, изграждане на бордюри, паважна настилка и други. Обособените функционални зони за отдих и забавления подпомагат развитието на социалната среда на града. Всички съоръжения са изпълнени така, че да се използват и от деца в неравностойно положения, а благоустроените зони да бъдат достъпни за инвалиди. Благоустрояването включва изпълнение на пясъчници, ударопоглъщаща настилка, засаждане на различни видове растителност и други.