Стратегия

 

Визия:

Нашата визия е отправена към нашите клиенти. Даваме им възможност да правят информиран избор и да получават от нас най–високо качество на оптимална цена в определените срокове. Стремим се да станем безспорен лидер в съвременното строителство чрез гъвкави решения и модерен визионерски подход. Държим да оставяме след себе си стилни, красиви и надеждни сгради и съоръжения. Предлагаме иновативни услуги, предоставени по разпознаваем начин. Във всеки момент света около нас се променя с бързи темпове. Разбирайки това,  за нас е важно непрекъснато да работим и да вникваме в нуждите на нашите клиенти  и партньори, да подобряваме модела си на работа. Следим и анализираме развитието на сектор строителство  и планираме стратегии за ускорено развитие, стратегия за предвиждане и удовлетворяване на бъдещите потребителски нужди.

Мисия:

Нашата мисия е "бизнес с човешко лице". Непрекъснатите усилия на компанията са насочени към следване на мисията, на която сме се посветили. Работим с вдъхновение и професионализъм  за постоянното повишаване и поддържане на удовлетвореността на своите клиенти. Предлагаме доказано качество и репутация, обезпечени от дългогодишния ни опит и успешното развитие на компанията. Изключително важно за нас е да бъдем лоялни и да създаваме доверие във всички, с които работим, спазвайки сроковете и договорните ни отношения. Гледаме на поетите ангажименти с целеустременост и чувство за дълг. Винаги изпълняваме обещанията си и дори надхвърляме очакванията на нашите клиенти. Работим отдадено, за да постигнем максимални резултати. Ценим всички наши клиенти и партньори, отнасяме се към тях по честен и справедлив начин, създавайки максимален комфорт и сигурност. Държим да им предоставяме прозрачна и цялостна информация, за да изграждаме стабилни отношения, основаващи се на взаимно доверие. Стремим се да поддържаме най-високото качество на обслужване, да сме последователни във всяко действие. Разглеждаме изграждането на взаимоотношенията си с партньори и клиенти като дългосрочен процес, в който уважението и еднаквият стандарт на работа заемат водещо място. 

Цели:

Постепенно и разумно поставяме целите си все по–високо. Това, което искаме да постигнем е да разширим капацитета на компанията, кръга от дейности, които изпълняваме, да предлагаме повече уникални сгради на топ ниво, което от своя страна ще подобри не само обстановката около нас, а и качеството на живот в България. Една от основните ни цели е да привлечем повече ресурси, които да разпределяме правилно и да обогатим екипа си със специалисти, които ще допринесат за компанята и подобряване на дейността й.

Задачи:

Стремежът към развитие и усъвършенстване поставя пред нас основната задача, а именно увеличаване на заетите в компанията служители. Водещ фактор за изпълнението на тази задача е разширяване на спектъра и областите ни на действие. Градацията да е налице както в числеността, така и в работната среда и удовлетвореността на нашите служители. Повишаването на качеството на предлагания от нас продукт е задача, която никога не остава на последно място в списъка ни и и тласка компанията към все по-големи предизвикателства. 

 

Споделете в: