Carrers 2

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като "Това е съдържание, това е съдържание". Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum много достоверно. Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му.

Изисквания
  • Читателя обръща внимание на съдържанието
  • Нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно
  • Това е съдържание, това е съдържание
  • Нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно
  • Читателя обръща внимание на съдържанието
  • Това е съдържание, това е съдържание

Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст. Неговите корени са в класическата Латинска литература от 45г.пр.Хр., което прави преди повече от 2000 години. Richard McClintock, професор по Латински от колежа Hampden-Sydney College във Вирджиния, изучавайки една от най-неясните латински думи "consectetur" в един от пасажите на Lorem Ipsum, и търсейки цитати на думата в класическата литература, открива точния източник.

 

Кандидатствай

Share in: